Vis: Valgt melding   10 nyeste   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Trygg Strømhandel

Trygg Strømhandel er en sertifisering av strømselskaper. Som kunde skal du kunne føle deg trygg på at du kan stole på strømleverandøren din.

Hva er Trygg Strømhandel?

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning som er opprettet etter initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv.

For å bli sertifisert, må strømselskapet gi et antall løfter til kundene. Disse løftene skal gjøre det enklere for deg som kunde å kunne føle deg trygg på valget ditt av avtale og strømleverandør.

Her er de viktigste kravene i Trygg strømhandel:

* Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.

* Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)

* Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.

* Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.

* Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.

* Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden. * Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.

* Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Selskapene som er sertifisert etter Trygg strømhandel har bevist at de har en systematisk tilnærming til sitt kundearbeid, og at de jobber kontinuerlig med å forbedre sine rutiner.

Uavhengig selskap som sertifiserer

Det er selskapet DNV som utsteder sertifikatet, og kontrollerer at sertifiserte selskap oppfyller de stilte kravene. Sertifiseringen er femårig, og selskapene har en årlig rapporteringsplikt til DNV. Les mer om sertifiseringen på bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi

Forfatter:
Partner Manager elskling.no

Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt