Fastpris på strøm

Med fast strømpris trenger du ikke bekymre deg for hvordan strømprisen utvikles på strømbørsen. Faste avtaler passer ekstra godt for husholdninger med en begrenset økonomi, der det er lite rom for svingninger i strømprisen.

En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett år, to år osv. Avtaletiden vil normalt løpe fra tre måneder til tre år. elskling.no sammenligner alle fastpriskontrakter uavhengig av varighet.

Det er viktig å være klar over at strømkostnadene dine vil variere fra måned til måned, selv om du har fast strømpris. Grunnen til dette er at husholdningens strømforbruk varierer i løpet av året, noe som resulterer i ulik størrelse på strømregningene. Tryggheten ligger i at strømprisen, altså prisen i øre per kilowattime (øre/kWh), er fast.

  • Du vet hva du vil betale for den strøm du forbruker - du får større forutsigbarhet.
  • Du behøver ikke å følge så tett med på strømmarkedet.
  • Du betaler litt ekstra for å få forutsigbarhet - du kjøper deg fri fra risikoen for svingninger.

I løpet av perioden som avtalen gjelder kan du som kunde ikke skifte leverandør. På den annen side er leverandøren forpliktet til å levere strøm til den avtalte prisen, uansett hva som skjer med kraftprisen på markedet. Dette gir deg som kunde en forsikring mot høye strømpriser, og bør vurderes av husstander som har en stram økonomi og trenger forutsigbare regninger.

Fastpriskontrakter kan sammenlignes med fastrentelån. Kraftprisen blir da tilsvarende renten på lånet. Dersom den flytende lånerenten i snitt ligger høyere enn fastrenten, vil man tjene på en fastrente. Tilsvarende vil man tape på fastrente dersom den flytende lånerenten i snitt ligger under fastrenten.

Hvordan fungerer bindingstiden?

Ved å tegne en fastprisavtale kan du binde strømprisen din i en periode på alt fra tre måneder til fem år. Bindingstiden regulerer hvor lenge du er bundet til det aktuelle strømselskapet, og hvor lenge strømselskapet forplikter seg til å levere strøm til deg til en forhåndsbestemt pris.

Obs! Dersom du velger å bytte strømavtale, bør du være oppmerksom på hvilke kostnader det medfører. Strømselskapene krever et straffe- eller oppsigelsesgebyr hvis du bryter fastprisavtalen før bindingstiden går ut.

Hvilken avtaletype og bindingstid bør jeg velge?

Elskling anbefaler alle husholdninger å ta utgangspunkt i sin egen privatøkonomi og sine egne preferanser når man velger blant ulike avtaletyper. Valg av lengden på avtalen er også helt individuelt, og du bør velge den avtalelengden som passer deg best.

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt