Vis: Valgt melding   10 nyeste   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Strømmen var rekordbillig i 2015 - men ikke for alle

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn hadde rekordbillig strøm i 2015. For første gang siden 2002 havnet gjennomsnittlig strømpris for året under 20 øre/kWh. Den lave strømprisen innebærer ca. 1600 kr i reduserte strømkostnader for en enebolig med spotpris og et årsforbruk på 20 000 kWh. Kunder med variabelprisavtale blir fremdeles flådd av kraftselskapene med 28 procent høyere priser.

- Det er bra for husholdsøkonomien at strømprisen blir lavere. Samtidig vet vi at 30% fremdeles har såkalte variabelprisavtaler, som nesten aldri lønner seg. Avtaleformen er historisk betinget fra da strømmonopolet ble opphevet på 90-tallet, og burde vært avskaffet for lenge siden, sier Jens Regnström, leder av strømbyttetjenesten elskling.no.

Husholdninger med spotprisavtale var de som fikk mest glede av prisnedgangen i 2015, og reduserte strømutgiftene sine med over 25 prosent sammenlignet med 2014. Taperne er altså husholdninger med variabel pris. I følge beregninger gjort av elskling.no har variabelpriskunder bare i 2015 betalt over 870 millioner kroner mer enn nødvendig, og siden 2011 har de totalt betalt over 2,8 milliarder mer enn spotpriskunder.

Bekymret for flatpris
Stadig flere lanserer såkalt «flatpris» på strøm. Flatpris ble forbudt i Sverige allerede i 2014, fordi avtalen underminerer energieffektivisering. I tillegg er avtalene gjerne dyrere for forbruker.
- En ny avtaleform vi ser vokser frem er flatprisavtaler. Altså en fast pris uavhengig av forbruk. Vi har til gode å se at denne avtaleformen kan lønne seg for en husholdning. I vår byttetjeneste har vi derfor automatisk avkryssing for at du ikke ønsker flatprisavtale, sier Regnström

Enova er også skeptiske til denne typen kontrakter
- Det er viktig å sette seg inn i hva disse avtalene innebærer i hvert enkelt tilfelle. Det er på den ene side uheldig om slike avtaler fører til at boligeiers energibruk ikke får noen konsekvenser for strømregningen. Og på den annen side er det uheldig at forbrukeren må betale mer enn nødvendig, sier Anna Barnwell, markedssjef bolig i Enova

Best med spotpris
Fersk statistikk fra SSB viser at kunder med spotprisavtaler fortsatt hadde den billigste avtaleformen i 2015; 24,5 øre/kWh*, sammenlignet med 31,3 øre/kWh* for variabel pris. Gjennomsnittlig forskjell mellom spotpris og variabel pris lå på ca. 6,8 øre/kWh* for året som helhet. For en gjennomsnittlig enebolig tilsvarer prisforskjellen ca. 1700 kr på ett år.

- Det er lettere for strømselskapene å ta ut margin på variabelprisavtalene fordi de ikke har samme transparens som spotpris. Mange opererer også med lokkepriser på variabelprisavtaler som med tiden blir svært kostbare, sier Regnström.

Den gjennomsnittlige spottprisen i januar ble på 29,1 øre/kWh i Oslo, 24,8 øre/kWh i Kristiansand, 24,9 øre/kWh i Bergen, 27,2 øre/kWh i Trondheim og 26,8 øre/kWh i Tromsø. Kaldere vær med økt strømforbruk bidro til å presse opp strømprisen i januar med ca. 60 prosent, til samme nivå som i fjor. Elskling.no's gjennomgang viser at markedets forventninger til strømprisen i 2016 ligger rundt 18 øre/kWh**. Dersom forventningene viser seg å stemme, innebærer dette ingen kostnadsendring for husholdningene sammenliknet med 2015.

* Ekskl. avgifter og nettleie.
** Terminskurser fra Nasdaq 24. februar, EUR/NOK kurs 9,5858 fra Norges Bank

Forfatter:
Leder av elskling.no

Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt