Vis: Valgt melding   10 nyeste   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Stor forskjell i strømprisen mellom Sør- og Nord-Norge

Gjennom hele forrige uke var det store forskjeller i strømprisen mellom Sør- og Nord-Norge. Lavere temperaturer medførte økt strømforbruk i hele landet, men hvorfor blir det slike forskjeller i strømprisen mellom de forskjellige landsdelene?

Snittprisen for uke 9 i Nord- og Midt-Norge havnet på 26 øre/kWh, mens den i resten av landet lå på 42 øre/kWh.

Begrensninger i kraftnettet

Rapport fra NVE viser at det som hovedsakelig bidro til den store prisforskjellen, var begrensninger i overføringskapasiteten i det svenske kraftnettet mellom Nord- og Sør-Sverige samt mellom Sør-Norge og Sør-Sverige.

Såkalte flaskehalser i kraftnettet som begrenser den fysiske flyten av strøm mellom regioner vil medføre at det blir ulik tilgang på strøm i regionene. Dette gjenspeiles i ulik strømpris. Det nordiske strømmarkedet og kraftnettet henger sammen. Men til tross for et felles nordisk strømmarked blir infrastrukturen for kraftnettet i hovedsak basert på nasjonale prioriteringer i de forskjellige landene.

Hva kan du som strømkunde tenke på?

Spotprisavtaler er den absolutt vanligste avtaleformen, og den baseres på spotprisen fra strømbørsen Nord Pool, i tillegg kommer strømleverandørens påslag og avgifter. Går spotprisen opp, vil strømregninga også bli høyere. Men det er fortsatt mulig å senke strømkonstnadene.

- Vi oppfordrer alle husholdninger til å aktivt gå inn og sammenligne sin avtale med andre tilgjengelige avtaler i Norge. Hvis man er flink til å bytte, eller reforhandle avtalen med jevne mellomrom, sikrer man seg en bedre pris. Her kan det være mye penger å spare, og en god mulighet til å bedre økonomien i 2021, sier Anne By Nazemi, leder for sammenligningstjenesten Elskling.no

Sammenlign derfor avtaler med jevne mellomrom slik at du vet at du har den mest gunstige avtalen for akkurat dine behov. Mange tror det er tidkrevende og vanskelig å sammenlikne og bytte strømavtale, men i gjennomsnitt tar det bare et par minutter på elskling.no. Tjenesten er gratis. Å bytte leverandør er helt kostnadsfritt.

Forfatter:
Partner Manager elskling.no


Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.by-nazemi@elskling.no


Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale – enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Videre

Vis: Valgt melding   10 nyeste   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år