Vis: Valgt melding   10 nyeste   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Stigende strømpris og nedgang i den norske økonomien

I oktober steg strømprisen med 65 prosent i Sør-Norge og ca. 6 prosent i Nord-Norge. Sammenlignet med tilsvarende måned i fjor er imidlertid strømprisen fortsatt ca. 20 prosent lavere i år. Flere nøkkeltall fra SSB i oktober viser at nedgangen i den norske økonomien sprer seg.

Den gjennomsnittlige spotprisen for oktober på strømbørsen Nord Pool ble på 18,9 øre/kWh for Oslo, Kristiansand, Bergen og Tromsø, og 20,67 øre/kWh for Trondheim. Oktober ble en tørr måned med redusert tilstrømning til vannkraftverkene, noe som førte til at vannkraftprodusentene fikk god kontroll over produksjonen. Samtidig steg strømforbruket noe på grunn av synkende temperaturer.

- En viktig prisdriver på strømmarkedet er den hydrologiske balansen. Den hydrologiske balansen er summen av nivået i vannmagasinene, snømengden i fjellene og tilstrømningen fra elver og markvann. Nedbørsfattig og tørt vær bidrar til å svekke den hydrologiske balansen, noe som i sin tur presser strømprisen opp. Lavere temperaturer enn normalt øker behovet for oppvarming i husholdningene, og dermed også etterspørselen etter strøm, sier Jens Regnström, landssjef for strømbyttetjenesten elskling.no.

På lengre sikt påvirkes strømprisen av konjunkturen og utviklingen i råvareprisene. Fallende priser på råvarer som for eksempel kull og olje bidrar til å presse strømprisen over tid. Utviklingen i oljeprisen har også stor betydning for den norske økonomien, og den siste tidens fall i oljeprisene har satt sine spor. Norges Bank har senket renten tre ganger siden desember i fjor, og ifølge statistikk* fra SSB i oktober hadde detaljhandelen en fortsatt nedgang samtidig som arbeidsløsheten steg mer enn forventet.

- Denne statistikken kan være et tegn på at problemene i oljeindustrien nå brer om seg og har nådd de norske husholdningene, som kanskje begynner å få litt mindre å rutte med, sier Regnström.

Det er mange ting folk kan gjøre for å skjære ned på unødvendige utgifter. Ved å se over bankkostnader, strømavtaler, forsikringer, mobilabonnement og bredbånd kan husholdningene redusere utgiftene sine med flere tusen kroner i året på under en time**.

- De fleste tenker nok at det er tidkrevende og vanskelig å se over husholdningens forskjellige avtaler og abonnementer. Det mange ikke vet er at det i dag finnes flere sammenligningstjenester på nettet der forbrukerne på få minutter kan skaffe seg en god oversikt og bytte helt kostnadsfritt, sier Regnström.

En nylig gjennomført kundeundersøkelse*** blant kunder som har byttet strømavtale gjennom strømbyttetjenesten elskling.no, viser at det i gjennomsnitt tar fem minutter å både sammenligne og bytte strømavtale. Hvor mye man kan spare varierer, men i gjennomsnitt sparer eneboliger med et årsforbruk på 20 000 kWh omlag 2500 kroner i året.

* www.ssb.no
** www.nrk.no/livsstil/slik-sparte-de-29.000-pa-30-minutter-1.12161764
*** Kundeundersøkelse gjennomført på elskling.no med 1300 deltakere

Forfatter:
Leder av elskling.no

Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt