Vis: Valgt melding   10 nyeste   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

I høst kostet strømmen 286 millioner kroner ekstra

Strømutgiftene for husholdningene økte med 5 prosent i tredje kvartal 2017 sammenlignet med i fjor. Gjennomsnittlig strømpris økte 9 prosent.

Dyrere strøm i tredje kvartal
Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at husholdningenes totale strømutgifter økte med 5 prosent i tredje kvartal i år til 95,2 øre/kWh, da har man tatt med strømprisen, nettleien og avgiftene. Dette tilsvarer 286 millioner kroner i økte strømkostnader for husholdningene. I samme periode økte strømprisen 9 prosent.

Hvorfor steg strømprisen?
– Lavere tilgang til strøm i Norden førte til høyere strømpriser i tredje kvartal. Det var flere forhold som førte til dårligere tilgang på strøm. Det var lite nedbør samtidig som man i svenske kjernekraftverk drev med omfattende vedlikeholdsarbeid. I tillegg var det høyere råvarepriser på blant annet kull, sier Jens Regnström som er leder i elskling.no som sammenligner strømpriser i Norge.

Været er viktig for strømprisen i Norge da det påvirker både vannkraften og oppvarmingsbehovet, altså både tilbudet og etterspørselen.

Kull er fortsatt en viktig energikilde i flere europeiske land, og stigende kullpriser gjør at strømprisene øker i disse landene, noe som gjør eksporten av strøm fra Norge mer verdifull. Dessverre betaler norske husholdninger mer for strømmen når eksporten øker. Stansen i flere kjernekraftverk i Sverige førte også til økt etterspørsel etter strøm fra Norge.

600 millioner kroner ut av vinduet
Strømavtaler med variabel pris er de dyreste avtalene for husholdningene. Slike husholdninger betalte 11 prosent mer enn husholdninger som satset på spotpris. Prisforskjellen var i gjennomsnitt på 4,6 øre/kWh inklusiv avgifter. For en vanlig enebolig som bruker 16.000 kWh i året, tilsvarer det 740 kroner høyere strømregning per år.

– Vi ser at andelen husholdninger med avtale om variabel pris gikk noe ned i tredje kvartal. Det er positivt. Vi ser jo tydelig i statistikken fra SSB at disse avtalene sjelden lønner seg. Over 25 prosent av strømkundene har fortsatt en slik avtale, vi håper andelen synker ytterligere, sier Regnström.

Beregninger gjort av elskling.no viser at kunder med avtale om variabel pris betalte 600 millioner kroner ekstra for strømmen i fjor – det er penger rett ut av vinduet

Denne gangen var fastpris med kort bindingstid billigst
Kunder som valgte fastprisavtale med bindingstid inntil ett år, fikk lavest strømpris i tredje kvartal med en gjennomsnittlig strømpris på 31 øre /kWh. Spotpriskunder betalte 1,3 øre mer, prisen lå i gjennomsnitt på 32,3 øre/kWh. Dyrest ble det for kunder som hadde avtale om variabel pris, de betalte i gjennomsnitt 36 øre/kWh. Prisene er her oppgitt uten avgifter.

Detaljene i strømavtalen teller
– Man kan ikke si at en bestemt strømleverandør er billigst og en annen er dyrest. De fleste strømleverandører har mange ulike avtaler, hvorav noen er billige og andre er dyre. Vi oppfordrer strømkundene til å sjekke sine avtaler med jevne mellomrom. Man kan spare mye på å skaffe seg litt bedre vilkår enten ved å bytte avtale i samme strømselskap eller ved å bytte selskap, sier Regnström.

Forfatter:
Leder av elskling.no

Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt