Vis: Valgt melding   10 nyeste   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Høy strømpris i hele 2019

Strømprisen i 2019 vil ligge på omkring 40 øre/kWh eksklusive avgifter*, dette ifølge en fersk analyse utført av elskling.no som har sett grundig på strømmarkedets prisforventninger.

Kraftbørsen Nasdaq OMX viser hva det samlede strømmarkedet tror om fremtidens strømpriser, dette vises i langtidsavtalene som tilbys nå for ulike terminer**.

Markedet forventer strømpriser i nivå med i fjor (41,9 øre/kWh). Dersom markedet spår rett om strømprisen 2019, betyr det 55 prosent høyere strømpris sammenlignet med i 2017.

I januar 2019 var strømprisen rekordhøy med omkring 53 øre/kWh. Forrige gang husholdningene opplevde så høy strømpris, var i januar 2011.

– Vi har hatt relativt lave strømpriser mellom 2012 og 2017. I fjor fikk husholdningene oppleve en kraftig prisoppgang på grunn av det tørre og varme været samt stigende råvarepriser, sier Jens Regnström, strømekspert i sammenligningstjenesten elskling.no.

Fra januar til nå har strømprisen sunket 23 prosent. Årsaken til denne kraftige nedgangen er at vi har fått et skifte til mildere vær, noe som reduserer etterspørselen etter strøm til husholdningene. I tillegg har det vært mildere vær i Europa og god vindkraftproduksjon i Tyskland. Importrestriksjoner på kull til Kina har ført til et overskudd av kull i vår del av verden, noe som gir lavere pris på kull.

– Grunnen til at markedet forventer høye strømpriser resten av året, er at vi har hatt en nedbørsfattig høst og vinter og dermed snømangel i fjellet. Dermed er det fremdeles et underskudd i den hydrologiske balansen, altså summen av vann i magasinene, snømengden i fjellene og nivået på grunnvannet. Værvarslene viser på et høytrykk fremover som bidrar til å svekke den hydrologiske balansen videre. Samtidig har prisen på utslippskvoter for CO2 i Europa steget blant annet på grunn av en mulig forsinkelse av Brexit. Vi ser også stigende brenselspriser, sier Jens Regnström.

Strømprisen styres hovedsakelig av tilbudet – hvor mye som kan produseres – og etterspørselen.

Begge deler kan bli høyere eller lavere enn hva markedet forventer. Det som avgjør strømprisen, er været – nedbærsmengden, snøsmeltingen og temperaturen i Norge – og vind og temperatur i Europa samt temperaturen i Kina som påvirker etterspørselen av kull og dermed også kullprisens utvikling.

Ved mangel på vann i magasinene i Norge, kan vi bli tvunget til å importere strøm, og da er det den siste kilowatt-timen og den dyreste produksjonen som bestemmer prisen, det vil si marginalkostnaden på kull.

Hva kan få strømprisen til å stige?

• Vi får en tørr og varm vår og sommer slik som i fjor, da øker underskuddet i den hydrologiske balansen.
• Vi får en kald høst og vinter, da stiger etterspørselen etter strøm.
• Prisen på råvarer (kull, olje, CO2) fortsetter å stige.

Hva kan få strømprisen til å synke?

• Vi får mye regn på våren og sommeren – da fylles vannmagasinene opp og tilbudet på strøm øker.
• Vi får en varm høst og vinter – da synker etterspørselen etter strøm fordi behovet for oppvarming reduseres i husholdningene.
• Prisen på råvarer (kull, olje, CO2) synker.

* I tillegg til kilowattprisene kommer strømleverandørens påslag, nettleie og avgifter til staten
** Analysen bygger på terminkursene for strøm ved kraftbørsen Nasdaq OMX og EUR/NOK per 8. april 2019Forfatter:
Leder av elskling.no


Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt