Vis: Valgt melding   10 nyeste   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Forventet nedgang i strømprisen for aktive husholdninger i 2017

En fersk prognose* fra elskling.no viser en strømpris på ca. 22 øre/kWh (24 øre/kWh) i 2017. Dette er halv pris sammenlignet med toppåret 2010, da den gjennomsnittlige strømprisen var på 44 øre/kWh. Hvis markedet får rett, innebærer dette at strømkostnadene for en enebolig med spotprisavtale vil reduseres med ca. 500 kroner sammenlignet med fjoråret.

– Selv om du har en spotprisavtale, betyr ikke det nødvendigvis at avtalen din fremdeles er konkurransedyktig. De fleste leverandørene endrer vilkår og pris til kundene minst én gang i året, sier Jens Regnström, leder av elskling.no, en gratis strømbyttetjeneste.

Ved årsskiftet økte mange strømleverandører påslagene sine, blant annet på grunn av økt kvoteplikt for elsertifikater**. Kostnaden for elsertifikat er inkludert i påslaget til husholdningene og er forskjellig fra selskap til selskap. På elskling.no er samtlige avgifter i listene som presenteres for brukeren inkludert.

Strømprisen styres av været
– Været er en viktig faktor for utviklingen av strømprisen i Norge. Temperaturen påvirker behovet for oppvarming, og dermed også etterspørselen etter strøm. Nedbørmengden påvirker hvilke ressurser som er tilgjengelige for vannkraftverkene, som igjen påvirker tilbudet. Prisen settes basert på tilbud og etterspørsel, sier Regnström.

For ett år siden var markedets prognose for strømprisen i 2016 ca. 17 øre/kWh. Med fasiten i hånd, ser vi at utfallet ble betydelig høyere enn som så, 24 øre/kWh. Fjoråret ble et nedbørfattig år, og kombinert med stigende råvarepriser førte dette til en høyere strømpris enn hva markedet forventet.

Markedet forventer lav strømpris i 2017
Året startet med et underskudd i vannreservene, men det milde været i store deler av januar bidro til at vi slapp de store toppene i strømprisen. Den gjennomsnittlige spotprisen i januar ble 26,6 øre/kWh, hvilket er på linje med i fjor.

– Ettersom vannreservene er lave akkurat nå, blir værutviklingen den nærmeste tiden ekstra avgjørende for utviklingen i strømprisen. Hvis været blir kaldere, vil dette drive opp etterspørselen og dermed også strømprisen, sier Regnström.

En analyse av elterminene* som elskling.no har gjort, viser at markedets forventninger til strømprisen i 2017 ligger omkring 22 øre/kWh. Dette er ca. 8 prosent lavere enn i fjor.

* Terminkurser fra Nasdaq OMX 21.02.2017 (stengningskurser).
** Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Ved årsskiftet økte kvoteplikten fra 11,9 til 13,7 prosent.

Forfatter:
Leder av elskling.no

Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt