Vis: Valgt melding   10 nyeste   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Forventer dobling av strømprisen i vinter

En analyse av nye Nord Pool tall utført av strømbytte-tjenesten ELskling.no viser at husholdninger kan forvente en strømpris på 23 øre/kWh* i vinter. Det er over dobbelt så mye som dagens pris.

August var preget av tørt, varmt vær med temperaturer over normalen i hele landet. Sen snøsmelting, med økt tilsig til magasinene, bidro til en god ressurssituasjon for vannkraften. Mindre nedbør enn normalt presset likevel opp prisen på strøm i løpet av måneden og snittprisen gikk opp med 35 prosent.

Fersk statistikk fra NVE viser at færre bytter strømleverandør. Jens Ola Regnström fra strømbyttetjenesten ELskling.no er redd norske husholdninger ligger på en hvilepute av lave priser.

- Vi hos ELskling.no er urolige for at norske husholdninger med dårlige strømavtaler går på en økonomisk smell når vinteren setter inn og strømprisen øker, sier Regnstöm.

Rekordlave strømpriser gir færre leverandørskifter
Denne uken publiserte NVE statistikk over antall strømkunder som skifter strømleverandør. Tallene viser en kraftig nedgang i antall strømkunder som bytter leverandør, med 26 prosent færre skifter målt mot fjoråret. NVEs beregninger for 1. kvartal 2015 viser at det ble foretatt 73.900 leverandørskifter blant norske husholdninger. Dette er en nedgang på 26.300 bytter sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2014. Nedgangen kan ha sammenheng med de lave prisene.

Antall leverandørskifter er en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet for kraft. Regnström anbefaler derfor alle strømkunder å jevnlig sjekke prisen man betaler og sammenlikne med andre strømleverandører.

- Vi var 5 klassekamerater som startet ELskling. Vi så nemlig at mange husholdninger betalte for mye for strømmen. Selv om strømprisen er lav akkurat nå er det viktig at du jevnlig sjekker og sammenlikner hva du betaler med hva du ville betalt med en bedre avtale. Vi tilbyr derfor et enkelt og objektivt verktøy som sammenligninger strømpriser. I tillegg til sammenligningen tar ELskling.no seg også av selve skiftet av strømkontakt for kunden helt kostnadsfritt, forteller Regnström.

Spotpris vinner over "variabelpris"
- Den lave strømprisen i løpet av sommeren er gode nyheter for husholdninger med spotprisavtaler. Til tross for de rekordlave strømprisene, bør husholdninger med spotpriskontrakter sikre at de har en konkurransedyktig kontrakt, sier Regnström.

Nær 30 prosent av husholdningene har fortsatt variabel prisavtale og for dem er regnestykket annerledes. I mange tilfeller betaler de nesten dobbelt så mye som de hadde betalt med en spotprisavtale, og i noen tilfeller helt opp til tre til fire ganger så mye.

Spotprisavtaler er mer transparente enn variable prisavtaler. Det er enklere å kontrollere spotprisavtaler mot kraftbørsen Nord Pool, og dersom prisen på kraftbørsen synker merkes det direkte på forbrukerens strømregning. Det er vanskeligere med såkalte "variable" priskontrakter, fordi strømleverandøren selv kan avgjøre prisen ut til kunden.

- Med fallende strømpriser, kan strømselskapene vente med å justere ned den "variable" prisen til kundene. Det gjør det vanskelig for kundene å handle ettersom de ikke blir varslet om dette og ofte ikke er kjent med kraftprisutviklingen på kraftbørsen. De betaler derfor mer enn spotpriskundene, forteller Jens Regnström.

Markedet tror ikke lav strømpris vil vare
Prisen på elektrisitet i Norden bestemmes i hovedsak av nedbørsmengde og temperatur, da dette har direkte innvirkning på behovet for oppvarming. Ettersom det er vanskelig å forutsi været på lengre sikt, er det også utfordrende med langsiktige prognoser av strømprisen. Én måte å få en indikasjon på strømprisen fremover er å analysere elterminene som handles på Nord Pool. Disse danner grunnlaget for prisingen av fastpriskontrakter og angir markedsaktørenes samlede tro på fremtiden.

En analyse gjennomført av elskling.no viser at markedet forventer en elektrisitet pris på 23 øre/kWh* kommende vinter. Hvis markedet får riktig, betyr det at strømprisen blir cirka 2 øre/kWh lavere sammenliknet med sist vinter.

- Vi har vært gjennom en periode med rekordlave strømpriser. De store prisdriverne fremover er værutviklingen. Temperaturen påvirker direkte behovet for oppvarming og nedbørsmengden påvirker vannkraftproduksjonen. Hvis vi får en kaldere og tørrere vinter enn forventet, kan prisen på elektrisitet komme til stige enda mer. Men akkurat nå er det ikke det markedet forventer, avslutter Regnström.

Gjennomsnittlig spotpris i august var 10,13 øre/kWh for Oslo, 10,55 øre/kWh for Kristiansand, 12,63 øre/kWh for Trondheim, 10,78 øre/kWh for Tromsø og 9,84 øre/kWh for Bergen.

* Basert på en analyse av elterminene på kraftbørsen Nord Pool, 07.09.15. inkl.MVA. Med vinter menes perioden fra oktober til mars.

Forfatter:
Leder av elskling.no

Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt