Vis: Valgt melding   10 nyeste   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

En av fire husholdninger byttet strømleverandør under 2020

Tall fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) viser at det ble foretatt 717 650 leverandørskifter blant norske husholdninger i 2020. Det gir en bytteprosent på 26 prosent.

Sammenlignet med 2019 er det en økning på 76 000 leverandørsbytter. Det er andre året som sifrene hentes fra Elhub. Tidligere er de basert på innhentet informasjon fra de største nettselskapene. NVE regner med at statistikken fra Elhub vil gi bedre og mer detaljert informasjon for analyse framover.

Spesielt strømår

2020 var et spesielt år med svært lave strømpriser gjennom store deler av året. Hovedårsakene er redusert forbruk av strøm som følge av korona, samtidig som 2020 var uvanlig nedbørsrikt. Kombinasjon av lavere forbruk og mer nedbør til norske vannmagasin, gav kraftig reduserte spotpriser.

Spotprisavtale mest populær

Blant husholdningene som byttet strømavtale på elskling.no valgte 92 prosent spotprisavtale, som dermed ble den desidert mest populære avtaleformen. Spotprisavtaler baseres på spotprisen fra strømbørsen Nord Pool, i tillegg kommer strømleverandørens påslag og avgifter.

Nedgang i antall kunder på pliktleveranse

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var ca. 56 000 husholdningskunder på leveringsplikt. Det er en nedgang i antall husholdningskunder på leveringplikt på 16 prosent, eller 10 800 kunder.

Det er husholdninger som ikke aktivt har valgt en strømleverandør som havner på leveringsplikt. Netteieren plikter da å levere strøm til husholdningen. De første seks ukene er prisen for kunder på leveringsplikt regulert, men etter de første seks ukene kan netteieren bestemme påslaget selv, og det kan dermed bli svært dyrt for husholdningen.Forfatter:
Partner Manager elskling.no


Pressekontakt

Anne By Nazemi
21 49 95 00
anne.nazemi@zmartagroup.com

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt