Spotpris på strøm

En spotpriskontrakt, noen ganger kalt Markedskraft eller Innkjøpspris, er en avtale om at prisen skal følge spotprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. Hvis prisene på kraftbørsen faller betaler du mindre, og dersom prisene stiger betaler du mer. Spotprisavtaler er det de fleste eksperter anbefaler og er billigst over tid.

Spotprisavtaler løper vanligvis i en ubegrenset periode, men det finnes også spotprisavtaler som har bindingstid. Spotprisavtaler med bindingstid innebærer at du er bundet til avtaleperioden, men at strømprisen fortsatt varierer med utviklingen på strømbørsen.

  • Er billigst over tid og anbefales av de fleste eksperter.
  • Strømprisen varierer over tid (fra måned til måned).
  • Du må følge med på om betingelsene forandres (for eksempel påslag eller andre gebyrer).

Hva betaler jeg for en spotpris?

I tillegg til spotprisen fra kraftbørsen betaler du vanligvis et påslag. Påslaget vil variere fra strømleverandør til strømleverandør. Noen strømleverandører krever et fast årlig beløp i tillegg til eller i stedet for et påslag som er knyttet til forbruket.

Spotprisen på kraftbørsen endres hver time, og du som kunde betaler en gjennomsnittlig månedspris pluss avgifter til strømleverandøren din. Strømprisens utvikling er ikke kjent på forhånd og kommer an på ulike faktorer, blant annet været.

Slik presenterer elskling.no spotprisavtalene

Elskling.no bruker foregående måneds gjennomsnittlige spotpris på kraftbørsen Nord Pool som grunnlag når vi presenterer prisen for spotprisavtaler. Dette gjør vi slik at du enkelt skal kunne sammenligne med din siste faktura.

Vær oppmerksom på at mange strømleverandører presenterer priser på grunnlag av dagens spotpris fra kraftbørsen. Dette fører til at den kan avvike fra prisen du ser i resultatet ditt.

elskling.no bruker områdeprisen der du bor som referanse når vi beregner spotprisen. Når prisen beregnes tar elskling.no utgangspunkt i gjennomsnittet for spotprisen på Nord Pool forrige måned og legger til eventuelle påslag, årlig eller månedlig fastbeløp, gebyrer og 25 prosent merverdiavgift (unntatt for Nordland, Troms og Finnmark som er fritatt merverdiavgift på strøm).

elskling.no sammenligner både spotprisavtaler som har en månedlig gjennomsnittspris fra Nord Pool som referanse, og spotprisavtaler som følger andre beregningsmåter, for eksempel innkjøpspris og månedlig veid gjennomsnittspris fra Nord Pool. Siden strømforbruket ikke er jevnt fordelt øver hver time og dag velger noen strømleverandører å vekte spotprisen mot dette, såkalt innkjøpspris. Innkjøpspris er i snitt litt dyrere enn spotpris.

Spotpris og innkjøpspris
Månedlig gjennomsnittspris fra Nord Pool
Påslag
Innkjøpspåslag

Når det gjelder spotprisavtaler der en månedlig veid gjennomsnittspris fra Nord Pool ligger til grunn, deler elskling.no opp prisen i to deler - Nord Pools månedlige uveide gjennomsnittspris og et volumveid påslag.

Når prisen beregnes tar elskling.no utgangspunkt i gjennomsnittet for spotprisen på Nord Pool forrige måned og legger til eventuelle påslag, årlig eller månedlig fastbeløp, gebyrer og merverdiavgift (unntatt for Nordland, Troms og Finnmark som er fritatt merverdiavgift på strøm).

Hvor mye varierer spotprisen?

Strømprisen pleier som regel å være lavere i sommerhalvåret og høyere i vinterhalvåret, da strømforbruket i landet er høyere på grunn av kulden. Det er viktig å være oppmerksom på at man aldri kan være sikker på hvor mye spotprisen vil variere. Derfor bør du alltid sørge for å ha tilstrekkelig rom i privatøkonomien hvis du velger spotpris, slik at du er forberedt på kraftige svingninger i prisen.

Hvis du har spotprisavtale, kan det lønne seg å følge med i utviklingen på strømbørsen. På denne måten kan du være forberedt på å binde strømprisen dersom situasjonen i markedet forandres.

Nedenfor kan du se utviklingen i den månedlige strømprisen på strømbørsen Nord Pool i løpet av de siste årene. Enkelte måneder har strømprisen vært svært lav, mens den andre måneder har skutt i været.

Spotpris Nord Pool
NO1 (Oslo)
NO2 (Kr.sand)
NO3 (Tr.heim)
NO4 (Tromsø)
NO5 (Bergen)
Kilde: Nord Pool

Hvorfor har jeg ikke den samme strømprisen som vises på strømbørsen?

Spotprisen er basert på den månedlige middelspotprisen fra strømbørsen Nord Pool. I tillegg påløper eventuelle faste avgifter, påslag inkludert elsertifikat, volumpåslag (også kalt innkjøpspåslag eller profilkostnad) til strømleverandoren og moms.

elskling.no er gratis - det kommer ingen gebyrer i tillegg til prisen du ser.

Vi hjelper deg å skifte strømleverandør kostnadsfritt. Å skifte gjennom elskling.no medfører ikke forsinkelser i skifteprosessen.

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt