Elhub

Elhub er navnet på Statnetts nye datahub, en «sentral» som mottar, lagrer og videresender data fra strømmåleren din. Data om strømforbruket ditt videresendes fra Elhub og til strømleverandøren din. Med andre ord betyr det at du aldri trenger å lese av strømmåleren din igjen. Elhub ble lansert og har vært aktiv siden 18. februar 2019.

Elhub skal være den sentrale mottakeren for måleverdier og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet. Elhub sine hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon, og behandling av prosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering.

Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor du som kunde får tilgang til din egen informasjon. Her finner du alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter.

Du som kunde gis mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte webløsningen for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon. Det er kun du som kunde som kan se og endre informasjon gjennom Plugin. Som privat kunde får du tilgang ved å følge linken under.

Elhub Web Plugin