Strømpris

I dagligtalen bruker vi ordet "strømpris" når vi snakker om den delen av strømkostnadene som du selv kan påvirke ved å velge strømavtalen som passer best for deg. Dette er delen av strømkostnadene som elskling.no kan hjelpe deg med å redusere.

Strømprisene som presenteres på elskling.no oppdateres og kvalitetssjekkes kontinuerlig gjennom hele døgnet. Som Norges strømbytteekspert, har vi siden oppstarten i 2011 utviklet våre interne systemer og rutiner, slik at vi alltid har oppdatert og korrekt prisinformasjon i tjenesten vår.

Vi presenterer alltid strømprisene med alt inkludert, altså strømprisen du skal betale. Samtlige skatter og avgifter som inngår i strømavtalen er inkludert i totalprisen. Disse finner du en god oversikt over i prisspesifikasjonen på resultatsidene, ved å klikke på prislappen.

Elskling krever ingen avgifter av deg. Strømprisene du ser er de samme som på selskapenes hjemmesider. I tillegg til det ordinære utvalget på markedet, har vi ofte eksklusive kampanjer som kun kan tegnes på elskling.no.

elskling.no er en uavhengig aktør. Vi favoriserer ingen strømselskaper på noe som helst vis, men sammenligner alle strømprisene på en komplett og objektiv måte ut ifra dine forutsetninger og preferanser.

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale – enkelt og kostnadsfritt her.

Hva består strømkostnadene mine av?

Den totale strømkostnaden din består av to deler: strømprisen, som du kan påvirke ved å gjøre et aktivt valg av strømavtale, og nettleien. Nettleien, også kalt nettavgift, består av en fast kostnad samt en overføringsavgift basert på mengden strøm som leveres til ditt anlegg. Ved å bruke strøm på en energieffektiv måte, reduserer du både strømkostnaden og overføringsavgiften til nettselskapet.

En liten kuriositet
Strømselskapet ditt kan være en del av det samme kraftkonsernet som eier nettselskapet ditt. På folkemunne blir kraftkonsernene ofte omtalt som "strømselskaper".

Strømselskapet tar seg av strømhandelen

Strømselskapet ditt kjøper strøm på strømbørsen Nord Pool, og sørger for at den sendes ut i strømledningene dine når du skal slå på en lampe, koke kaffe, se på TV eller bruke kjøleskapet. Du betaler strømselskapet for den strømmen du bruker, basert på prisene som reguleres på grunnlag av strømavtalen din.

Strømselskapene har ulike prismodeller, og presenterer disse på forskjellige måter når det gjelder påslag og avgifter. Variasjoner i strømselskapenes prisstruktur kan gjøre det vanskeligere for deg som forbruker når du skal sammenligne ulike strømselskaper og tilbudene deres.

For at du skal vite hvilken strømpris du får når du sammenligner prisene på elskling.no, regner vi alltid ut totalprisen, inkludert alle avgifter, påslag og skatter, og presenterer den for deg.

Nettselskapet sørger for strømnettet

Den delen av strømkostnadene dine som gjelder nettleie, betaler du til nettselskapet, også kalt netteieren. Det norske strømnettet er et såkalt naturlig monopol, da det ikke ville lønne seg å ha flere nettselskaper med parallelle strømkabler til ett og samme hus. Det betyr at du ikke kan velge nettselskap. Hvilket nettselskap du er kunde hos avhenger av hvor du bor.

Nettleien som nettselskapet ditt krever reguleres av NVE, som kontrollerer at nettselskapene kun krever en lovlig avgift. Avgiften baseres på sikringsstørrelsen din (antall ampere) og strømforbruket. Du kan se hvilket nettselskap du tilhører på strømregningen din.