Trygg Strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som er opprettet etter initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. Formålet med Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm. Ordningen setter en rekke til krav til salg og markedføring av strøm og oppfølging av strømkundene.

Trygg Strømhandel administreres av DNV (Det Norske Veritas). DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg Strømhandel.

Strømleverandører som ønsker å bli sertifisert, må dokumentere at de tilfredsstiller bestemte krav. I tillegg må selskapene bestå årlige revisjoner og uanmeldte stikkprøver. De første strømleverandørene som er sertifisert av DNV for Trygg Strømhandel ble offentligjort den 1. september 2021. Enhver strømleverandør som ønsker sertifisering, må formelt søke om dette via Trygg Strømhandel.

Noen av de viktigste kravene - enkelt forklart:

  • · Selskapene skal sertifiseres og godkjennes av DNV. DNV skal regelmessig se aktørene i "kortene".
  • · Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter i alle salgskanaler. Eksempler på salgskanaler er telefonsalg, sosiale medier, dørsalg eller stands.
  • · Strenge krav til tjenesteleverandører som har direkte kontakt med strømkunden (callsentre etc.)
  • · Det stilles også krav til kompetanse hos ansatte, kontinuerlig forbedring og gode prosesser rundt klagebehandling m.m.
  • · Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre
  • · Kundene skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er sms eller e-post.
  • · Kampanjetilbud skal merkes tydelig
  • · Det skal ikke være skjulte priselementer og varigheten på strømproduktene skal være tydelig merket.
  • · Reserverte kunder skal ikke kontaktes, og når en kunde har betalt sin siste faktura hos en strømleverandør så skal vedkommende ikke kontaktes på seks måneder.

Energi Norge:

Landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

Distriktsenergi:

Medlemsorganisasjon for norske kraftselskaper, herunder de som driver med strømsalg. Distriktsenergi skal styrke medlemsbedriftenes posisjon og bidra til lokal verdiskaping.

DNV:

Internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV har siden 1864 levert sertifisering i en rekke bransjer.

Sammenlign og bytt strømavtale

Sammenlign strømpriser fra alle strømleverandører i Norge og bytt strømavtale enkelt og kostnadsfritt. Strømkalkulatoren elskling.no hjelper deg å finne den strømavtalen som passer akkurat deg best.

Start ved å fylle inn boligens postnummer:

Sammenlign og bytt