Vis: Valgt melding   10 nyeste   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år

Vinterens strømpris blir høy

Strømprisen de siste tolv månedene har vært spesiell. De kalde vintermånedene og den ekstremt tørre sommeren ga oss de høyeste strømprisene siden 2010. Med et kraftig underskudd i den hydrologiske balansen, og stigende råvarepriser, spår markedet at strømprisen vil holde seg høy fremover. Men alt står og faller på om høsten blir regnfull eller ikke.

Dårlig år for vannkraften
Vannkraften står for 96 prosent av strømforsyningen i Norge. Etter en kjølig vinter og svært tørr sommer har vi nå et underskudd på 16,1 Twh i den hydrologiske balansen, også kalt vannbalansen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene, som er en del av vannbalansen, er unormalt lav og vi har et underskudd på 16,0 Twh, noe som tilsvarer 12 prosent av strømforbruket i Norge i 2017.

Når det er mangel på vann i magasinene, importerer Norge strøm som er produsert av kull i Tyskland og andre land på kontinentet. Prisene på kull og utslippstillatelser har steget kontinuerlig og nådd rekordhøye nivåer det siste året

Markedet spår prisnedgang
Strømprisen ligger nå på omkring 50 øre/kWh uten avgifter. Markedet forventer en strømpris rundt 45* øre/kWh uten avgifter, men alt er avhengig av været. En tørr høst kan gi høyere strømpriser enn ventet. Med mye regn kan prisene falle.

Får markedet rett, innebærer det at husholdningene må betale 60 prosent mer for strømmen i høst (oktober -desember) og 40 prosent mer gjennom hele vinteren (oktober-mars) sammenlignet med i fjor.

For en vanlig husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh i året utgjør økningen av strømprisen 3.500 kroner i året sammenlignet med 2017.

- Vi kan aldri forutse strømprisen ettersom været er avgjørende. For tiden forventer markedet en prisnedgang, men det kan raskt snu. Husholdningene bør være forberedt på prisoppgang. Sjekk at din nåværende strømavtale er blant de beste før vinteren slår til, sier Jens Regnstrøm, leder av elskling.no som sammenligner strømavtaler for forbrukere.

Ustabilt marked
Markedets forventninger for de kommende månedene endrer seg stadig, det er urolige strømtider. Bare i løpet av en uke i september sank den forventede strømprisen for vinteren med hele 10 øre/kWh uten avgifter. Men fremdeles er forventningen at prisen skal være mye høyere i årets vinter enn i fjorårets vinter, for det mangler fortsatt mye vann i magasinene.

* Analysen bygger på terminkursene for strøm ved kraftbørsen Nasdaq OMX 18. september 2018

Forfatter:
Leder av elskling.no

Pressekontakt

Jens Regnström
21 49 95 00
jens.regnstrom@elskling.noVis: Valgt melding   10 nyeste   2019   2018   2017   2016   2015   2014   Tidligere år