Personvernpolicy for elskling.no

Elskling AB, organisasjonsnummer 556722-5452 ("Elskling","vi") respekterer din integritet og din rett til å ha kontroll over dine personopplysninger.

I denne personvernpolicyen beskrives hvilke opplysninger vi samler inn og for hvilke formål, rettslig grunnlag for vår behandling, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egne opplysninger samt hvordan du kan kontakte oss. Denne personvernpolicyen gjelder når du bruker vårt nettsted og/eller app samt våre tjenester som leveres via vår nettside eller app (for eksempel sammenligning eller bytte av strømavtale samt opprettelse av brukerkonto) som administreres av Elskling («Tjenesten»). Elskling er behandlingsansvarlig i samsvar med disse vilkårene og ansvarlig for at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Det er viktig at du leser og forstår vår personvernpolicy før du benytter deg av Tjenesten.

All behandling av personopplysninger i Elskling skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Sentrale begreper
Opplysninger som behandles
Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag
Sikkerhet og overføring av personopplysninger
Lagring og sletting av personopplysninger
Dine rettigheter og valg
Cookies
Linker til andre nettsteder og sosiale plug-ins
Endringer i personvernpolicyen
Lovvalg og tvisteløsning
Kontaktopplysninger

Sentrale begreper

En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte sammen med andre opplysninger kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-postadresse. Også opplysninger om IP-adresse og om din brukeradferd ved bruk av Tjenesten kan være personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, eksempelvis innsamling, analyse, endring, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formål og metode for behandlingen av personopplysningene og som har ansvar for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Opplysninger som behandles

Elskling samler inn og behandler følgende personopplysninger om deg som bruker av Tjenesten:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Personnummer
 • Målepunkt ID
 • Årsforbruk
 • Boligareal
 • Boligtype
 • Innflyttingsdato
 • Faktureringsadresse
 • IP-adresse
 • Geografisk informasjon

og andre opplysninger som du eventuelt selv gir innenfor rammen av Tjenesten.

Elskling trenger disse opplysningene for å kunne oppfylle avtalen med deg om å gjennomføre en bestilling eller bytte av strømavtale. Om du velger ikke å gi visse personopplysninger kan dette resultere i at Elskling ikke kan gjennomføre det etterspurte strømavtalebyttet. For det tilfelle at du velger å opprette en brukerkonto hos Elskling kommer Elskling til å bevare ovenstående opplysninger om deg for dette formålet.

Noe informasjon innhentes automatisk når du bruker Tjenesten eller oppretter en brukerkonto, dette inkluderer:

 • Informasjon om din bruk av Tjenesten, for eksempel hvordan du navigerer i Tjenesten og hvilke sider du har besøkt.
 • Teknisk data om de enheter du bruker for å få tilgang til Tjenesten som IP-adresse, maskinvare, operativsystem og nettleserversjon.
 • Geografisk informasjon
 • Adresseopplysninger via offentlige registre

For å kunne holde dine personopplysninger oppdaterte og korrekte kan vi også komme til å oppdatere dine opplysninger med opplysninger fra offentlige registre, først og fremst Bisnode.

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysningene for de formål som angis nedenfor, samt for eventuelle ytterligere formål som angis på innsamlingstidspunktet:

 1. For å levere Tjenesten og administrere vår avtale med deg, inkludert opprettelse og administrasjon av din brukerkonto (om du velger å opprette en brukerkonto);
 2. For at du skal kunne benytte Tjenesten kan vi komme til å utlevere dine personopplysninger til strømleverandør eller underleverandør med det formål å kunne oppfylle ditt ønske om informasjon eller for å kunne tegne en avtale;
 3. For at vi skal kunne kommunisere med deg via e-post, telefon, elektronisk kommunikasjon (som sms, e-post e-postformat eller konto i sosiale medier) eller på annet vis, for eksempel kontakt via kundeservice, for å kunne sende meldinger samt informere deg om våre oppdateringer av Tjenesten og brukervilkår;
 4. For å sikre Tjenestens tekniske funksjonalitet;
 5. For å tilpasse og forbedre din opplevelse av Tjenesten, eksempelvis kan vi gjennom å behandle ditt postnummer gi deg informasjon om hvilket strømnett som gjelder i området og holde aktuelle strømpriser for ditt område oppdatert. Gjennom å beholde informasjon om hva som er viktig for deg ved valg av strømleverandør kan vi presentere relevante tilbud for deg ut fra dine preferanser;
 6. For å forbedre og utvikle Tjenesten og nye tjenester og produkter, for kontinuerlig å forbedre sikkerheten i våre nettverk og informasjonssystem, samt for å analysere din og andre brukeres bruk av Tjenesten (for eksempel hvilken mobil enhet eller utstyr du bruker) for å bedre forstå hvordan våre kunder interagerer og bruker Tjenesten;
 7. For å sende deg nyhetsbrev via e-post;
 8. For å kunne administrere markedsaktiviteter som konkurranser og gevinster;
 9. For markedsføringsformål, deriblant for markedsføring av våre nye produkter og tjenester, samt våre konsernselskaps produkter og tjenester via e-post og sms/mms (du kan velge bort via en lenke i hver utsendelse som gjøres via e-post eller sms/mms);
 10. For å kontrollere, forhindre, utrede eller ta andre forholdsregler i forbindelse med misbruk av Tjenesten eller i forbindelse med bruk av Tjenesten i strid med brukervilkårene, eller i forbindelse med rettslige tiltak, mistanke om bedrageri eller potensielle trusler mot Elskling eller andres rettigheter;
 11. For å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Rettslig grunnlag for Elsklings behandling av personopplysninger

Nødvending behandling for å oppfylle vår avtale med deg

Elskling behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg (for eksempel for de formål som angis i punktene 1-5 ovenfor).

Nødvendig behandling for formål som berører Elskling eller tredjeparts berettigede interesse (interesseavveining)

I de tilfelle behandlingen er nødvendig for formål som berører Elskling eller tredjeparts berettigede interesser, kan Elskling behandle dine personopplysninger med grunnlag i en interesseavveining. Slike interesser innbefatter Elsklings kommersielle interesse i å beholde en god kunderelasjon med deg, å gi deg informasjon som er relevant for din bruk av Tjenesten, forbedre og videreutvikle Tjenesten samt markedsføre Elsklings og Elsklings konsernselskapers produkter og tjenester (for eksempel for de formål som angis i punkene 3-10 ovenfor). Med «berettigede interesser» menes således vår interesse i å bedrive og håndtere vår virksomhet for å muliggjøre at vi kan gi deg en så bra Tjeneste som mulig samt en bra og sikker brukeropplevelse. For eksempel har vi en berettiget interesse i å sikre at markedsføringen er relevant for deg, derfor kan vi behandle dine personopplysninger for å tilpasse markedsføringen etter dine interesser, for eksempel tilpasset etter din boligform og strømforbruk. Også dine og tredjeparters interesser kan være berettigete. Vi kan behandle dine personopplysninger for å beskytte deg (og øvrige kunder, leverandører og samarbeidspartnere) mot bedragerier, datainnbrudd og andre uregelmessigheter ved bruk av våre Tjeneste og for å påse at våre Tjenester og systemer er sikre.

Når vi behandler personopplysninger med grunnlag i en interesseavveining sikrer vi at vi tar hensyn til og balanserer behandlingens mulige påvirkning på deg (både positivt og negativt) samt dine interesser og rettigheter under gjeldende personvernlovgivning. I tilfelle du har synspunkter eller innvendinger mot vår behandling med grunnlag i en interesseavveining har du rett til når som helst å gjøre innvendinger mot slik behandling. For mer informasjon om dine rettigheter, vennligst se informasjon under fanen «Dine rettigheter og valg» nedenfor.

Behandling med grunnlag i uttrykkelig samtykke

Elskling kan også behandle personopplysninger med grunnlag i et uttrykkelig samtykke fra deg (for eksempel de formål som angis i punktene 7-9 ovenfor).

Behandling som er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse

Elskling kan ha behov for å behandle personopplysninger for å kunne oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel for bokføringsformål eller for å etterleve en domstols- eller myndighetsbeslutning (for eksempel for det formål som er angitt i punkt 11 ovenfor).

Det kan skje at samme personopplysning behandles for flere formål og/eller med grunnlag i fler enn en av de rettslige grunnlag som er angitt ovenfor.

Sikkerhet og overføring av personopplysninger

Overføring av personopplysningene innenfor Elsklings konsernselskaper

Dine personopplysninger kan komme til å utleveres til andre selskaper i Elsklingkonsernet som selvstendig kan behandle dine personopplysninger med formål å presentere informasjon og forbedre din brukeropplevelse ved markedsføring av dette selskapets produkter og tjenester. Eksempel på slike opplysninger kan være kontaktopplysninger, personnummer og boform. Skulle du bli kontaktet av noen av disse selskapene kommer du til å bli informert om den personopplysningspolicyen som gjelder for behandlingen av opplysninger i dette selskapet. Dette innebærer for eksempel at du kan komme til å bli kontaktet av andre konsernselskaper blant annet i markedsføringsøyemed.

Overføring av personopplysninger til tredjemann

Vi kommer ikke til å dele, selge, overlate eller på annen måte gi personopplysninger utover hva som fremgår av denne personvernpolicy, med mindre vi er rettslig forpliktet til det i medhold av lov eller en domstolsbeslutning eller om vi har fått ditt samtykke til slik utlevering.

Elskling kan komme til å utlevere personopplysninger til tredjepart, som for eksempel politiet eller annen myndighet der det gjelder etterforskning av mistanke om brudd eller om vi ellers er forpliktet til å utlevere slike opplysninger med grunnlag i lov eller myndighetsbeslutning.

Elskling kan engasjere eksterne leverandører for å utføre oppgaver for Elsklings regning, for eksempel for å levere IT-tjenester, oppdatere adresseopplysninger eller bistå med markedsføring og analyser. Utføringen av slike tjenester kan innebære at Elsklings leverandører, både innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS, får tilgang til dine personopplysninger. Disse leverandørene behandler personopplysninger for vår regning i samsvar med skriftlige databehandleravtaler og våre instruksjoner. Databehandlere som får tilgang til dine personopplysninger (for eksempel når vi bruker tredjepart, slik som [SPAR], for å hente adresseopplysninger eller lagre informasjon på en server), gis ikke noen rett til å bruke dine personopplysninger for andre formål enn de formål som angis i denne personvernerklæring, men kommer til å brukes i den utstrekning dette trengs for å kunne tilby Tjenesten.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Elskling samarbeider bare med partnere som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS. For det tilfelle at Elskling velger å engasjere leverandører utenfor EU/EØS, for eksempel skyleverandører, kommer Elskling i tilfelle å foreta særskilte beskyttelsestiltak, slik som inngåelse av en avtale som inkluderer standardiserte klausuler for dataoverføring vedtatt av EU-kommisjonen og som er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettsted eller gjennom å engasjere foretak som opprettholder samme beskyttelsesnivå som EU/EØS gjennom for eksempel tiltredelse av den såkalte «Privacy Shield» overenskomsten mellom EU og USA.

Sikkerhet for beskyttelse av personopplysninger

Elskling verner om din integritet og om en høy sikkerhet for dine personopplysninger. Elskling har vedtatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger fra utenforståendes tilgang, endring, spredning eller ødeleggelse. All behandling av dine personopplysninger skjer under streng konfidensialitet.

Lagring og sletting av personopplysninger

Behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke lagres lengre enn hva som er nødvending med hensyn til formålet med behandlingen. Vi kommer å lagre dine personopplysninger så lenge du velger å ha en brukerkonto hos oss, eller, om du ikke har en brukerkonto, til den tjenesten du har valgt er sluttført. Om du abonnerer på vårt nyhetsbrev beholder vi dine personopplysninger så lenge du velger å fortsette å motta nyhetsbrevet. I markedsføringsøyemed brukes bare nødvendig kontaktinformasjon som ikke er eldre enn 24 måneder fra du sluttet å være kunde hos Elskling. Dette innebærer rent praktisk at opplysninger slettes og makuleres da de ikke lengre er aktuelle eller nødvendige for analyser eller direktemarkedsføring for de formål de er samlet inn for. Noe informasjon kan lagres lengre der det er påkrevd av andre lovkrav, som for eksempel bokføringsloven.

Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. Det kan innebære at en personopplysning som er slettet i ett system fordi den ikke lenger er nødvendig, kan finnes i et annet system der den lagres med et annet rettslig grunnlag eller for et annet formål og der personopplysningen fortsatt er nødvendig.

Dine rettigheter og valg

Når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger har du en rekke rettigheter som følger av gjeldende personvernlovgivning. For å utøve dine rettigheter er du velkommen til å kontakte Elskling via de kontaktopplysninger som er oppgitt i slutten av denne personvernpolicyen.

Rett til innsyn

Du har rett til å begjære og få bekreftelse på om Elskling behandler personopplysninger om deg. Om Elskling behandler personopplysninger om deg har du rett til kostnadsfritt å få informasjon om behandlingen samt en kopi av de personopplysningene som vi behandler. For eventuelt ytterligere kopier har Elskling rett til å kreve en rimelig avgift basert på Elsklings administrative kostnader for slike kopier. Dersom en begjæring er åpenbart grunnløs eller urimelig, har Elskling rett til å kreve en rimelig avgift eller nekte å imøtekomme begjæringen.

Rett til retting av uriktige personopplysninger

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg rettet uten ugrunnet opphold. Beroende på formålet med behandlingen har du også rett til å komplettere ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting («retten til å bli glemt»)

Du har i visse tilfeller rett til å få dine personopplysninger slettet, for eksempel

 • om personopplysningene ikke lengre er nødvendige for de formål de er samlet inn for;
 • dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke har du rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke og deretter rett til sletting av opplysningene (forutsatt at det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen);
 • om du har innvendinger mot behandling som baserer seg på en interesseavveining og det savner berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre (du har likevel alltid rett til sletting av personopplysninger som anvendes for direkte markedsføring med grunnlag i en interesseavveining);
 • om personopplysningene er behandlet på en ulovlig måte eller de må slettes på grunn av en rettslig forpliktelse;

Retten til sletting gjelder likevel ikke i visse tilfeller, for eksempel der behandlingen er nødvendig for at Elskling skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller for at Elskling skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige påstander.

Rett til begrensning

Du har i visse tilfeller rett til å kreve at Elskling begrenser behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel om du mener at personopplysningene ikke er korrekte slik at Elskling får tid til å kontrollere dette, om behandlingen er ulovlig og du ikke vil at vi sletter opplysningene, om Elskling ikke lengre behøver opplysningene men du trenger dem for rettslige påstander eller om du har innvendinger mot Elsklings behandling med grunnlag i en interesseavveining i påvente av kontroll av om Elskling eller tredjeparts berettigelse skal veie tyngre enn dine berettigede interesser.

Rett til å protestere

Du har rett til når som helst å protestere på behandling av dine personopplysninger som har grunnlag i en interesseavveining, profilering inkludert. Elskling kan ikke fortsette å behandle slike personopplysninger så lenge Elskling ikke kan presentere tvingende nødvendige grunner for at slik behandling skal veie tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Elskling får dog fortsette behandlingen for fastsettelse, utøvelse eller forsvar av rettslige påstander. Om du protesterer på behandling for direkte markedsføring som skjer med grunnlag av en interesseavveining får Elskling ikke lengre behandle dine personopplysninger for dette formål. Du kan når som helst avstå fra å ta i mot markedsføringskommunikasjon fra oss gjennom å klikke på «avslutte abonnement» i e-post og sms kommunikasjon som vi sender deg.

Rett til dataoverføring

Du har i visse tilfeller rett til å overføre dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig, for eksempel om behandlingen har sitt grunnlag i et samtykke eller på en avtale mellom deg og Elskling samt under forutsetning av at behandlingen er automatisert. Når det er teknisk mulig skal slik overføring skje direkte fra Elskling til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å klage til Datatilsynet

Om du mener at dine rettigheter ikke respekteres av oss må du gjerne kontakte oss, og du har også rett til å inngi en klage til Datatilsynet.

Cookies

Når du besøker vår hjemmeside benytter vi oss av cookies og lignende sporingsteknologi. Les mer om hvordan vi anvender cookies og lignende i vår Cookiespolicy.

Lenker til andre nettsteder og sosiale plug-ins

I de tilfeller Tjenesten henviser (linker) til en nettside eller materiale som tilhører tredjepart, er slik henvisning kun gjort som en tjeneste for brukeren og Elskling fraskriver seg alt ansvar for denne og dennes eventuelle behandling av personopplysninger.

Tjenesten kan fra tid til annen tilby deg informasjon fra Tjenesten på sosiale meder, som for eksempel Facebook eller Twitter, via en implementert sosial plug-in (som for eksempel en «liker» knapp). Vi har ikke noen innflytelse over den informasjon som samles inn av sosiale medier med hjelp av disse plug-ins dersom du velger å bruke dem. Vi oppfordrer deg derfor til å holde deg oppdatert om formålet med, og omfanget av, innsamlingen av opplysninger som skjer via sosiale plug-ins.

Endringer i personvernpolicyen

Du vil bli varslet via e-post om endringer i personvernpolicyen, samt at den oppdaterte versjonen publiseres her:

https://www.elskling.no/personvernpolicy.

Lovvalg og tvisteløsning

Behandling av dine personopplysninger i medhold av denne personvernpolicyen og din bruk av Tjenesten skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister skal avgjøres av de alminnelige domstoler i Norge, om ikke annet følger av lov.

Kontaktopplysninger

For ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger eller om du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på:

Elskling AB
Odengatan 76
113 22 Stockholm

Sverige

T: +46(0)8 650 81 15
E-post: info@elskling.se
www.elskling.se

Norge:

T: 21 49 95 00
E-post: info@elskling.no
www.elskling.no

Denne personvernpolicy gjelder fra og med 2018-05-28.