Brukervilkår

Disse brukervilkårene regulerer bruken av nettjenesten elskling.no, som tilbys av Elskling AB, 556722-5452 («Elskling») samt våre tjenester som tilbys via vårt nettsted (i fellesskap «Tjenesten»). Gjennom bruken av Tjenesten godkjenner og aksepterer brukeren disse vilkårene. Om brukeren ikke godkjenner vilkårene, skal bruken avsluttes og nettstedet forlates.

Beskyttet innhold
Priser og annen informasjon
Ansvarsbegrensning
Behandling av personopplysninger
Cookies
Endring i vilkårene

Beskyttet innhold

Alt materiale på nettstedet tilhører Elskling, dets underleverandører og/eller lisensgivere, eller angitte strømleverandører. Alt materiale på nettstedet er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning. Det er ikke tillatt å kopiere, modifisere, distribuere eller publisere innhold fra Elskling uten skriftlig samtykke fra Elskling. Brukeren har likevel rett til å kopiere materiale fra nettstedet til eget ikke-kommersiell bruk.

Priser og annen informasjon

Prisspesifikasjoner og annen informasjon på nettstedet gjøres tilgjengelig av strømleverandører og andre relevante kilder. Elskling har velutviklede rutiner for å kvalitetssikre informasjonen og har som målsetning at all informasjon på nettstedet skal være korrekt, fullstendig og oppdatert og gjør alle rimelige bestrebelser for at det er tilfellet.

Elskling kan likevel ikke garantere at informasjonen som presenteres på nettstedet er fullstendig pålitelig, ettersom slik informasjon innhentes fra tredjepart.

Ansvarsbegrensning

Elskling representerer ikke på noen måte strømselskapene eller noen annen part mot brukeren eller vice verca. Elskling presenterer kun de strømselskaper som passer brukeren best ut fra den informasjonen brukeren har gitt og på brukerens forespørsel. I de tilfelle brukeren ber om å tegne avtale med et strømselskap videreformidler Elskling denne forespørselen til det strømselskapet brukeren har valgt.

Alle handlinger brukeren foretar basert på informasjon som tilbys via nettstedet, skjer på brukerens eget ansvar. Elskling er ikke ansvarlig for noen form for skade eller tap på grunn av brukerens befatning med noen av de strømselskaper som er oppført hos hos Elskling. Elskling svarer heller ikke for skader som er foranlediget av at brukeren har anvendt informasjon finnes på nettstedet eller av at informasjon ikke har vært tilgjengelig.

I de tilfeller Elskling henviser (linker) til et nettsted som tilhører tredjepart, er slik henvisning utelukkende en tjeneste for brukeren og Elskling fraskriver seg alt ansvar for slik tredjeparts nettsted og denne tredjeparts eventuelle behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

I forbindelse med at brukere besøker nettstedet eller for øvrig nyttiggjør seg Tjenesten kommer Elskling til å behandle personopplysninger knyttet til brukeren. For en fullstendig beskrivelse av hvordan Elskling behandler brukerens personopplysninger henvises til Elsklings Personvernpolicy som er tilgjengelig her:

https://www.elskling.no/personvernpolicy

Gjennom bruk av Tjenesten, for eksempel gjennom å besøke vårt nettsted eller gjennom å be om bytte eller sammenligning av strømavtale, bekrefter du at du har lest og forstått innholdet i Elsklings Personvernpolicy.

En kortfattet oppsummering av hvordan Elskling behandler brukerens personopplysninger følger nedenfor:

Elskling behandler og lagrer personopplysninger, slik som brukerens navn, adresse, mobiltelefonnummer, e-postadresse og Målepunkt-ID.

Personopplysningene behandles og lagres blant annet for å kunne oppfylle brukerens bestilling av en strømavtale med en strømleverandør, for å tilby Tjenesten samt for å kunne tilby produkter og tjenester fra Elsklingkonsernets egne konsernselskap. Alle personopplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

For det tilfelle at brukeren bestiller informasjon eller strømavtale med en strømleverandør, kommer Elskling til å formidle brukerens personopplysninger til den valgte strømleverandøren, direkte eller via underleverandør, for å kunne oppfylle brukerens bestilling. Strømleverandøren er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som strømleverandøren utfører. Brukeren oppfordres således til å sette seg grundig inn i strømleverandørens behandling av personopplysninger.

I de tilfeller Elskling henviser (linker) til et nettsted som tilhører tredjepart er slik henvisning kun en tjeneste for brukeren og Elskling fraskriver seg ethvert ansvar for slik tredjeparts nettsted og denne tredjeparts eventuelle behandling av personopplysninger.

Cookies

I samsvar med lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) (LOV-2003-07-04-83) informeres brukeren om at det på nettstedet elskling.se samt i vår app brukes såkalte kaker eller «cookies». Cookies brukes i en rekke funksjoner som forenkler bruken av tjenesten. Cookien kan ikke identifisere brukeren men identifiserer nettleseren som er installert på maskinen som benyttes ved besøket. Om brukeren ikke aksepterer bruk av cookies kan nettleseren konfigureres til ikke å akseptere dette eller brukeren kan velge å ikke bruke Elsklings nettsted.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og lignende i vår cookiepolicy.

Endring i vilkårene

Elskling forbeholder seg retten til når som helst å endre brukervilkårene gjennom å oppdatere denne siden. Om brukeren har brukerkonto kommer Elskling til å informere denne om de nye vilkårene via e-post.

Kontaktopplysninger

For ytterligere informasjon om brukervilkårene eller om du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på:

Elskling AB
Odengatan 76
113 22 Stockholm

Sverige

T: +46(0)8 650 81 15
E-post: info@elskling.se
www.elskling.se

Norge:

T: 21 49 95 00
E-post: info@elskling.no
www.elskling.no